Minorul agresor și părinții săi vor participa la programe speciale de consiliere psihologică


View access
Public
Alias
minorul-agresor-si-parintii-sai-vor-participa-la-programe-speciale-de-consiliere-psihologica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
985
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-30 07:35:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Sâmbătă, 28 octombrie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 291 din 24 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 968 din 25 octombrie 2023.

Minorii care săvârșesc agresiuni împotriva altor minori sau chiar împotriva persoanelor adulte și care nu pot răspunde penal, adică, de principiu, nu au împlinit vârsta de 14 ani, vor putea fi obligați să participe, împreună cu părinții lor, la programe de consiliere psihologică, potrivit noii reglementări.

Până la intrarea în vigoare a noii legi, minorii agresori puteau beneficia de consiliere psihologică doar cu acordul părinților, existând astfel opțiunea pentru ei de a refuza măsura.

Reamintim că, potrivit legislației penale minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate răspunde penal, pe când cei cu vârsta între 14 și 16 ani răspund penal numai dacă se dovedește ca fapta a fost săvârșită cu discernământ. Cei de peste 16 ani răspund penal.

   Modificarea adusă Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 se referă la introducerea obligativității participării minorului care a săvârșit fapte de agresiune la programe speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile publice sau private.

   Părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal au și ei obligația de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

   Copilul va participa la programele speciale de consiliere psihologică, cu acordul părinților sau al altui reprezentant legal, dacă instanța judecătorească nu dispune altfel.

   În lipsa acordului părinților, măsura poate fi dispusă de către instanța judecătorească.

   Potrivit Codului penal, față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

   Față de același minor se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

 • dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
 • atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață.

   Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

 • stagiul de formare civică;
 • supravegherea;
 • consemnarea la sfârșit de săptămână;
 • asistarea zilnică.

   Măsurile educative privative de libertate sunt:

 • internarea într-un centru educativ;
 • internarea într-un centru de detenție.

   Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații:

 1. să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională;
 2. să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță;
 3. să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;
 4. să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță;
 5. să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta;
 6. să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

   Pe lângă aceste obligații, prin Legea nr. 291 din 24 octombrie 2023 se introduce una nouă, prevăzută la litera g).

   Astfel, minorului i se poate impune să participe, singur sau, după caz, împreună cu părinții sau cu un alt reprezentant legal, la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

 

Legea nr. 291 din 24 octombrie 2023 se poate accesa AICI!