Codul muncii (Legea nr. 53/2003) suferă modificări notabile


View access
Public
Alias
codul-muncii-legea-nr-53-2003-sufera-modificari-notabile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
92
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2020-07-30 10:01:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Codul muncii (Legea nr. 53/2003) suferă modificări notabile  prin intermediul Legii nr. 151 din 23 iulie 2020, act normativ ce produce efecte începând cu data de 28 iulie 2020.

 

     În acest sens, legiutorul oferă o mai bună explicație a noțiunii de “discriminare”, fie ea directă sau indirectă. Articolul 5 din Codul muncii detaliază pe larg fiecare din aceste 2 tipuri de discriminare:

  • discriminarea directă - orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii; 
  • discriminarea indirectă - orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.

     În sarcina angajatorului revine o nouă interdicție, și anume interzicerea concedierii salariatului “pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată;”.

     Nerespectarea noilor reglementări în materie de hărțuire, va atrage după sine amenzi de la 1.000 lei la 20.000 lei, potrivit lit. r) alin. (1) al art. 260 din Codul muncii.