Codul administrativ - modificat la finele lui 2021!


     Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, emisă de Guvernul României,  a fost publicată în data de 5 iulie 2019, în Monitorul Oficial al României nr. 555. Prezentul cod reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, el se aplică în activitatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, în raporturile dintre autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi în raporturile acestora cu alte subiecte de drept public sau privat.

     Tot Guvernul României emite pe 29 decembrie 2021 Ordonanța de urgență nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actul fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 1243 din 29 decembrie 2021.

     Astfel, așa cum menționează chiar art. 384 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu funcţiile publice generale, aceasta din urmă se regăsește acum în anexa nou introdusă în actul normativ – anexa nr. 5^1.

     Legiutorul subliniază în lit. d) a alin. (1) al art. 597 din ordonanța de urgență că prezentul cod intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, 470 şi 484 din ordonanța de urgență, care intră în vigoare la 30 septembrie 2023.

     O altă modificare semnificativă adusă de Ordonanța de urgență nr. 138/2021 este aceea conform căreia, pentru anul perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2023 prevederile alin. (1)-(19) ale art. 618 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ se aplică şi pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul naţional în condiţiile art. 467 alin. (3)-(7) şi art. 469 din același act normativ până la data organizării acestuia, cu condiţia ca anunţul de concurs să fi fost publicat în condiţiile alin. (3) ale aceluiași articol până la data organizării concursului naţional.

     Lista cuprinzând funcțiile publice, actualizată după operarea modificărilor aduse de Ordonanța de urgență nr. 138/2021, precum și procedura de echivalare a funcţiilor publice specifice cu funcţii publice generale din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice - AICI