Transportarea lemnelor fără a deține documente care atestă proveniența legală este considerată, din 11 septembrie 2020, INFRACȚIUNE


View access
Public
Alias
transportarea-lemnelor-fara-a-detine-documente-care-atesta-provenienta-legala-este-considerata-din-11-septembrie-2020-infractiune
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
158
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2020-09-14 08:19:34
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Legea nr. 197 din 7 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 8 septembrie 2020 produce modificări și aduce completări semnificative asupra Codului silvic, act normativ ce nu a mai fost modificat din iunie 2020.

De vineri, 11.09.2020, principala schimbare majoră este aceea că este reglementat caracterul juridic al transportului de lemne fără documente de proveniență. Menționăm că documentele specifice de transport sunt acele documente din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei materialului lemnos.

Astfel, așa cum reiese din completările aduse art. 68 din Codul silvic, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 m^3, neînsoţite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1), constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.

De asemenea, sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase şi orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. (2^1) al art. 68 din Codul silvic.

În ceea ce privește contravențiile silvice, Legea nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 23 iulie 2010, aduce clarificări, și în ceea ce privește transporturile mai mici de 10 m^3, după cum ni se aduce la cunoștință în textul lit. b) alin. (1) al art. 19:

"b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;"

Un principiu nou introdus de Legea nr. 197/2020, alături de cele deja prevăzute în art. 5 al Codului silvic, este acela al promovării şi protecţiei rolului sanogen, educativ, turistic, sportiv şi recreativ al pădurii şi accesibilităţii ei în asemenea scopuri pentru populaţie, în mod nemotorizat.

Și în ceea ce privește amenajamentele silvice, apar, începând de vineri, 11 septembrie 2020, noi completări, ce pot fi consultate în textul art. 21 și art. 22 din Codul silvic.  

Toate celelalte modificări le puteți consulta fie în actul ce produce modificări asupra Codul silvic, și anume Legea nr. 197 din 7 septembrie 2020, fie în ultima formă a Codului silvic, în vigoare de vineri, 11 septembrie 2020.