Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024


View access
Public
Alias
programul-de-sustinere-a-productiei-de-legume-cultivate-in-spatii-protejate-pentru-perioada-2023-2024
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
954
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-09-18 06:30:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de Guvern din data de 14 septembrie 2023 a fost adoptată Hotărârea nr. 846 din 14 septembrie 2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 - 2024 și pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023.

Actul normativ a fost publicat vineri, în Monitorul Oficial nr. 837 din 15 septembrie 2023.

Sprijinul financiar acordat prin schema de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000 mp/beneficiar și se acordă pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate, după cum urmează:

 • tomate - Solanum lycopersicum L;
 • ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar - Capsicum annuum L;
 • castraveți - Cucumis sativus L;
 • fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L;
 • salată - Lactuca sativa L;
 • spanac - Spinacea oleracea L;
 • ceapă verde - Allium cepa L.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de hotărâre;
 • să utilizeze o suprafață cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
 • să marcheze suprafața prevăzută mai sus, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul ............................................, Direcția pentru Agricultură a Județului ..................../Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
 • să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii de legume;
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2023, respectiv la data depunerii cererii;
 • să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, avizat de OFJ;
 • să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
 • să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

     Producțiile minime corespunzătoare culturii de legume sunt următoarele:

 • 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
 • 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar;
 • 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;
 • 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
 • 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
 • 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
 • 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

     Trebuie menționat că ajutorul de minimis nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de legume în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spații protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

     Hotărârea aprobată include, de asemenea, suplimentarea bugetului pentru tomatele din ciclul 1, cu aproximativ 65 de milioane de lei, pentru acoperirea tuturor cererilor de plată depuse de fermieri pentru producția de tomate din ciclul 1.

     Astfel, bugetul crește de la 262,3 milioane lei la 327,9 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, în acest an, s-au înscris în program peste 22.088 de beneficiari. Prin actul normativ adoptat, beneficiarii eligibili vor primi sprijinul de 3.000 de euro pentru 1.000 mp cultivați cu tomate în spații protejate.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 846 din 14 septembrie 2023!