Normele Băncii Naționale a României suferă modificări!


View access
Public
Alias
normele-bancii-nationale-a-romaniei-sufera-modificari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
806
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-30 09:20:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Banca Națională a României a emis Norma nr. 1 din 17 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 64 din 26 ianuarie 2023.

     Norma nr. 3/2005 privind funcționarea pieţei valutare interbancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 297 din 8 aprilie 2005 este completată de către legiutor la articolul 3. Astfel, condiţiile (minime) ce trebuie îndeplinite pentru participarea ca intermediar pe piaţa valutară interbancară sunt următoarele:

a) existența unei structuri organizatorice distincte şi a unui spațiu specific, securizat, pentru efectuarea tranzacțiilor;

b) delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţa valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internaționale (front office, back office, cifru, corespondență bancară);

c) reglementarea prin norme proprii a cel puţin următoarelor elemente:

c_(1) proceduri de lucru cu clienții;

c_(2) proceduri de lucru pentru departamentul autorizat din cadrul băncii să efectueze tranzacții pe piaţa valutară interbancară, care să cuprindă:

(i) relațiile cu alți intermediari, în special cele cu privire la modalitățile de comunicare, confirmare şi decontare a tranzacțiilor;

(ii) competențele şi limitele valorice până la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum şi limitele de lucru cu ceilalți intermediari;

(iii) penalitățile convenite în relaţia cu clienții, precum şi cu alți intermediari, în cazul nerespectării termenelor de decontare a tranzacțiilor;

c_3) proceduri de asigurare a continuităţii activităţii de tranzacţionare.

d) desemnarea personalului implicat în efectuarea tranzactiilor;

e) existenta relatiilor de corespondent stabilite prin conturi deschise în strainatate, pentru cel puţin urmatoarele doua valute convertibile: EUR şi USD;

f) existenta unui sistem operational, care să cuprindă cel puţin:

f(1) echipament informațional specific tip Reuters, Bloomberg etc.;

f()2 echipamente tehnice specifice pentru plăți şi comunicații (linii telefonice interne şi internaționale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

     Totodată, legiutorul oferă precizări legate de activitatea de tranzacționare, ea fiind permisă în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile intermediarilor unui număr limitat de angajaţi, care nu poate depăşi un procent de 50% din numărul total de angajaţi implicaţi în activitatea de tranzacţionare, prin intermediul sistemului electronic de tranzacţionare, accesat remote, utilizând reţeaua securizată VPN.

     În cazul în care intervine o situaţie excepţională, care impune implementarea măsurilor de relocare a activităţii în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile intermediarilor, conform procedurilor de la art. 3 lit. c_3) din Norma nr. 3/2005, pentru o perioadă limitată, intermediarii pe piaţa valutară interbancară notifică Banca Naţională a României - Direcţia Operaţiuni de piaţă cu privire la aceasta. Intermediarii implementează măsuri de securitate pentru protejarea sistemelor informatice şi a sistemului de tranzacţionare inclusiv în situaţii excepţionale.

     De asemenea, și Norma nr. 4 din 29 mai 1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 126 din 22 iunie 1995 suferă o serie de modificări. În acest sens, conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară vor lua măsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care se vor reglementa cel puţin următoarele:

  1. procedurile de lucru cu celelalte instituţii de credit;
  2. penalizările convenite în relaţiile cu alţi participanţi pentru situaţii de nerespectare a termenelor de decontare a tranzacţiilor;
  3. modalităţi şi proceduri de înregistrare a operaţiunilor;
  4. criterii de eligibilitate; instrumente acceptate ca garanţii la încheierea tranzacţiilor.
  5. proceduri de asigurare a continuităţii activităţii de tranzacţionare.

     În același timp, conducerile instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară implementează un cadru adecvat care asigură desfăşurarea activităţii în mod regulat şi include măsuri pentru:

  1. organizarea activităţii de tranzacţionare în spaţii securizate la sediile instituţiilor de credit;
  2. delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor desfăşurate pe piaţa monetară interbancară în cadrul unor compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenţă bancară).

     Activitatea de tranzacţionare este permisă în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile instituţiilor de credit unui număr limitat de angajaţi, care nu poate depăşi un procent de 50% din numărul total de angajaţi implicaţi în activitatea de tranzacţionare, prin intermediul sistemului electronic de tranzacţionare, accesat remote, utilizând reţeaua securizată VPN.

     În cazul în care intervine o situaţie excepţională, care impune implementarea măsurilor de relocare a activităţii în alte spaţii decât cele prevăzute la sediile instituţiilor de credit, pentru o perioadă limitată, conform procedurilor de la pct. 11 lit. e) din normă, conducerea instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară notifică Banca Naţională a României - Direcţia Operaţiuni de piaţă cu privire la aceasta. Conducerile instituţiilor de credit participante implementează măsuri de securitate pentru protejarea sistemelor informatice şi a sistemului de tranzacţionare, inclusiv în situaţii excepţionale.

Textul Normelor Băncii Naționale a României, actualizate la zi, disponibile AICI și AICI