Se înfiinţează Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior


View access
Public
Alias
se-infiinteaza-agentia-romana-pentru-investitii-si-comert-exterior
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
743
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-31 14:49:05
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Începând cu data de 28 octombrie 2022, Ordonanța de urgență nr. 147 din 28 octombrie 2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului își produce efectele. Ea a fost publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 1048.

     Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea ca urmare a divizării parţiale a Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului. Ca urmare a divizării parţiale, Agenţia preia activităţile, posturile, personalul şi patrimoniul Direcţiei investiţii străine şi Departamentului comerţ exterior, cu excepţia Direcţiei politici comerciale. Agenţia are ca scop aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.

     Pentru realizarea obiectivelor în domeniul atragerii investiţiilor străine, promovării comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

  • de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea, coordonarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;
  • de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul promovării investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;
  • de reglementare, prin care se asigură iniţierea şi elaborarea cadrului normativ necesar în vederea atragerii investiţiilor străine directe şi de portofoliu, de promovare a comerţului exterior şi pentru asigurarea urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;
  • de strategie, prin care se asigură iniţierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate.

     În îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență, Agenţia are următoarele atribuţii principale:

  • iniţiază şi coordonează elaborarea politicilor şi strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;
  • iniţiază, coordonează şi asigură controlul activităţilor de promovare a investiţiilor străine în România, în vederea amplificării operaţiunilor de stimulare a investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu efecte indirecte în dezvoltarea regională şi crearea de noi locuri de muncă;
  • colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte ministere, cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România şi cu alte entităţi cu responsabilităţi în domeniul exporturilor şi investiţiilor străine, în vederea promovării şi susţinerii activităţilor de comerţ exterior şi a intereselor investiţionale ale mediului de afaceri din România;
  • asigură urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.

Detalii despre atribuţiile detaliate, organizarea, funcţionarea şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei  - AICI