Noi reglementări ce vin în sprijinul angajării străinilor pe teritoriul României


View access
Public
Alias
noi-reglementari-ce-vin-in-sprijinul-angajarii-strainilor-pe-teritoriul-romaniei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
627
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-08 15:37:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 59 din 4 mai 2022, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 450 din 5 mai 2022 care modifică două acte normative în domeniul străinilor de pe teritoriul României. Acestea sunt Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014, precum și Ordonanța de urgență nr. 194/2022, republicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 5 iunie 2008.

     În ceea ce privește încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, legiutorul prevede, în art. 28 din Ordonanță de urgență nr. 25/2014, ca cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare să fie depusă de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare/detaşare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.

     Conform articolului III din Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2022, în situaţia în care nu au fost utilizate pentru obţinerea vizelor de lungă şedere, avizele de angajare eliberate cu cel mult 60 de zile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi utilizate pentru obţinerea vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data eliberării acestora.

     Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare/detaşare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obţinută într-un alt stat membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informaţii suplimentare sunt necesare şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenele prevăzute anterior se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă. Soluţionarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se realizează cu luarea în considerare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii.

     Ordonanță de urgență nr. 194/2022 privind regimul străinilor în România constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.

     Art. 44 din actul normativ menționat anterior dezbate sfera vizei de lungă şedere pentru angajarea în muncă. Astfel, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României la un angajator.

     Legiutorul menționează, în noul alineat (4) al art. 44 din ordonanța de urgență, că străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Viza se soluţionează de Centrul Naţional de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7) din același act legislativ. Potrivit acestuia, viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări.

Pentru mai multe dispoziții referitoare la regimul acordării vizelor, precum și la documentele care se eliberează străinilor, conținute în Ordonanța nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România – CLICK AICI