Un nou pas în cooperarea judiciară internaţională, în materia penală


View access
Public
Alias
un-nou-pas-in-materie-de-cooperare-judiciara-internationala-in-materie-penala
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
52
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-10-04 13:17:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017, s-a publicat Ordinul nr. 1.274/C/2.037/111/1.123/C/2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare.

Conform art. IV din Ordonanța de Urgență nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 389 din 23 mai 2016, în aplicarea art. 209 alin. (17), art. 218 alin. (4), respectiv art. 228 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a titlului III "Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre" din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele judiciare prezintă suspectului, inculpatului sau persoanei condamnate o informare scrisă cu privire la drepturile acesteia pe parcursul procesului penal sau al procedurii de executare a mandatului european de arestare.

Redăm, pe scurt, drepturile persoanelor private de libertate, așa cum sunt enunțate și explicate în actul normativ citat anterior:

1. Drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal:

 1. Dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal;
 2. Dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care sunteţi arestat/reţinut şi la încadrarea juridică a acesteia;
 3. Dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 4. Dreptul de a avea un avocat ales;
 5. Dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 6. Dreptul de a formula orice alte cereri pe parcursul procesului penal, ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
 7. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret;
 8. Dreptul de a apela la un mediator;
 9. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră;
 10. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reţinere/informarea consulatului sau ambasadei ţării dumneavoastră;
 11. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă;
 12. Perioada de privare de libertate;
 13. Dreptul de a contesta măsura dispusă;
 14. Dreptul de a cere revocarea sau înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive;
 15. Dreptul de a contesta durata procesului penal.

2. Drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la conţinutul mandatului european de arestare;
 2. Dreptul de a păstra tăcerea;
 3. Dreptul de a fi asistat de un avocat;
 4. Dreptul la interpretare şi traducere;
 5. Dreptul de a anunţa pe cineva că aţi fost privat de libertate;
 6. Pentru cetăţenii străini: Dreptul de a informa ambasada ţării dumneavoastră;
 7. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România;
 8. Dreptul de a vă opune la predare;
 9. Regula specialităţii;
 10. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă;
 11. Căi de atac;
 12. Durata totală a arestării.

Modelul informării privind drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal și modelul informării privind drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare pot fi consultate AICI.