Concursul național de proiecte de tineret și studenți


View access
Public
Alias
concursul-national-de-proiecte-de-tineret-si-studenti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
944
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-21 04:56:33
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 738 și 738 bis din 11 august 2023 s-a publicat Ordinul nr. 20.645 din 3 august 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți.

Metodologia reglementează procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice destinate activității de tineret și se aplică Concursului național de proiecte de tineret și studenți, organizat la nivel național de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, denumit în continuare MFTES.

Potrivit actului normativ, fondurile publice pentru finanțarea proiectelor în cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți se alocă din bugetul Programului de politici și activități de tineret și studenți.

În cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți nu se finanțează proiecte generatoare de profit sau proiecte ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Mai mult, în cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți vor fi deschise două linii de finanțare:

 • pentru proiecte de tineret;
 • pentru proiecte studențești.

Domeniile de activitate în care pot fi încadrate activitățile destinate beneficiarilor proiectelor sunt următoarele: educație nonformală, cultural - artistic, incluziune socială, social - civic, ocupare și antreprenoriat, voluntariat, sport, formare și inserție profesională, dezvoltare durabilă, digitalizare, timp liber și stil de viață sănătos.

    Tipurile de activități prin care se pot implementa domeniile de activitate menționate mai sus sunt următoarele: curs, seminar, consiliere, ateliere de lucru, focus grup, tabără tematică, concurs, dezbatere, simpozion, campanie informare/promovare/conștientizare, schimb de experiență, expoziție/târg, eveniment sportiv, festival, spectacol, concert, mentorat. Activitățile se pot desfășura în format fizic și/sau online.

    Metodologia prevede că este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele:

 1. se înscrie în liniile de finanțare, prioritățile și măsurile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunțul de participare;
 2. se încadrează în domeniile de activitate prevăzute mai sus iar activitatea principală se încadrează în tipurile de activități amintite;
 3. se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți, precizată în anunțul de participare;
 4. au ca beneficiari minimum 80% tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, în cazul proiectelor pentru tineret, 80% studenți, în cazul proiectelor studențești sau consilier administrația publică - COR 242201, expert administrația publică - COR 242202, inspector de specialitate în administrația publică - COR 242203, referent de specialitate în administrația publică - COR 242204 , agent în centre de informare (COR 4229), animator socio-educativ (COR 516907), animator centre de vacanță (COR 516908), lucrător de TINERET (COR 341205), facilitator de dezvoltare comunitară (COR 341204), tehnician egalitate de șanse (COR 341207), agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera (COR 333302), Consilier pentru tineret (COR 235920), mentor (COR 235902), formator (COR 242401), formator de formatori (COR 242402), specialist în activitatea de coaching (COR 242412), Organizator/ conceptor/ consultant formare (COR 242403), Manager de formare (COR 242406), Administrator de formare (COR 242407), manager proiect (COR 242101) , specialist în activitatea de lobby (COR 243220) în cazul proiectelor care se adresează persoanelor care lucrează cu tinerii;
 5. nu vizează generare de profit sau dezvoltarea infrastructurii solicitantului și nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitanților de finanțare sau ai partenerului/partenerilor;
 6. grupul țintă este format din tineri, studenți sau lucrători de tineret, după caz, provenind din cel puțin trei județe din două regiuni. Grupul țintă provenit din patru sau mai multe județe constituie un avantaj și este valorizat prin punctaj suplimentar;
 7. asigură cofinanțarea proiectului, în sensul că finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție din partea Solicitantului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării solicitată de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Contribuția solicitantului poate fi financiară și valorizată, în natură dacă acesta este cuantificabilă (contracte de sponsorizare cu valoare, contracte de închiriere cu valoare, contracte de muncă și alte contracte cuantificabile necesare derulării proiectului).
 8. solicită pentru proiect de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse un buget care se încadrează în limita maximă precizată în anunțul de participare;
 9. cheltuielile pentru activitatea de informare și promovare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Activitățile de tipul campaniilor de informare și conștientizare a beneficiarilor sunt considerate activități specifice în cadrul proiectului și fac excepție de la această prevedere;
 10. cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă se încadrează în limita a 60% din bugetul total al proiectului;
 11. cheltuielile pentru remunerația echipei de implementare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 12. cheltuielile pentru achiziția de obiecte de inventar se încadrează se încadrează în limita a 15% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 13. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanțate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 14. în cazul cursurilor, acestea sunt acreditate, respectând standardele Autorității Naționale pentru Calificări.

 

Pentru detalii legate de organizarea concursului, accesați Metodologia!