Programul "Gala Cercetării Româneşti"


View access
Public
Alias
programul-gala-cercetarii-romanesti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
893
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-06-06 16:19:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 526 din 26 mai 2023 privind aprobarea programului "Gala Cercetării Româneşti", act publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din 30 mai 2023. Astfel, se aprobă programul „Gala Cercetării Româneşti“, pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, denumit în continuare Gala. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, denumit în continuare MCID, organizează anual Gala, la data şi locul stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării. Finanţarea Galei se asigură din bugetul MCID, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia.

    De asemenea, se aprobă acordarea a 11 premii pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Suma totală alocată anual premiilor prevăzute anterior este în valoare de 3.300.000 lei. Domeniile pentru care se acordă premiile se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Galei.

     Conform art. 3 din hotărâre, se aprobă cuantumul premiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), astfel:

 1. premiul „Henri Coandă“ - 300.000 lei;
 2. premiul „Ana Aslan“ - 300.000 lei;
 3. premiul „George Constantinescu“ - 300.000 lei;
 4. premiul „Nicolae Titulescu“ - 300.000 lei;
 5. premiul „Hermann Oberth“ - 300.000 lei;
 6. premiul „Nicolae Vasilescu Karpen“ - 300.000 lei;
 7. premiul „Traian Vuia“ - 300.000 lei;
 8. premiul „Aurel Vlaicu“ - 300.000 lei;
 9. premiul „Mina Minovici“ - 300.000 lei;
 10. premiul „Victor Babeş“ - 300.000 lei;
 11. premiul „Ion Cantacuzino“ - 300.000 lei.

     Sumele de mai sus se indexează de drept, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic faţă de ultima indexare, se păstrează ultimul cuantum.

     Selecţia premianţilor Galei se realizează pe criterii competitive şi meritocratice, pe baza unei cereri formulate de către fiecare candidat şi depuse exclusiv în format electronic, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Galei. Normele privind selecţia premianţilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Galei. Selecţia premianţilor se realizează de către o comisie de evaluare independentă, formată din specialişti în domeniile pentru care se acordă premii, numiţi prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării. O persoană sau o echipă poate fi premiată o singură dată în cadrul Galei, indiferent de ediţie, cu excepţia situaţiei în care persoana sau echipa a obţinut o nouă realizare semnificativă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

     MCID, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, stabileşte anual, în bugetul propriu, plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru Gală. Depunerea candidaturilor se realizează în conformitate cu calendarul competiţional şi cu procedura reglementată prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Galei, publicată pe pagina de internet www.research.gov.ro în cadrul paginii dedicate acestui instrument de finanţare.

     Prevederi suplimentare referitoare la însemnului „Gala Cercetării Româneşti“, disponibile AICI