Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului


View access
Public
Alias
programul-national-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
737
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-24 06:08:21
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 1012 din 18 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.705 din 17 octombrie 2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2022, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:

  • câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
  • stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
  • creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
  • îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
  • dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
  • promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

   Programul constă în organizarea Târgului național pentru artizanat și meșteșuguri 2022 pe o durată cuprinsă între minimum 3 zile și maximum 5 zile.

   Perioada de desfășurare a târgului, precum și locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea evenimentului.

  În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat) și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare.

   Beneficiarii prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor: covoare țesute manual, covoare înnodate, confecționarea iilor, tapiserii, ștergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, țesut, broderie, dantelărie, ceramică tradițională și decorativă, iconografie, confecționarea de păpuși folclorice, încondeierea ouălor, confecționarea măștilor, prepararea culorilor vegetale și vopsirea materialelor tradițional, confecționarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului și mic mobilier artizanal, creație bijuterii etc.

   Atelierele de lucru menționate și altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiția populară atât în ceea ce privește modul de prelucrare a materialelor folosite, cât și în produsul final.

   Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

   Pentru anul 2022 vor fi suportate cheltuieli pentru cazarea şi transportul beneficiarilor şi al produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 2500 lei/beneficiar. În cazul beneficiarilor reprezentați de societăți cooperative, inclusiv societăți cooperative meșteșugărești mixte, de asociații sau fundații, suma forfetară de 2500 lei se acordă fiecărui expozant înscris distinct în aplicația electronică de către beneficiar, în limita a maximum 10 expozanți înscriși de aceeași organizație.

   Decontarea se va face în baza cererii beneficiarului şi a procesului verbal de participare la eveniment.

 

Pentru detalii legate de criteriile de eligibilitate, accesați Procedura din 17 octombrie 2022!