Rezidențiat –  sesiunea 20 noiembrie 2022


View access
Public
Alias
rezidentiat-sesiunea-20-noiembrie-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
734
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-17 05:45:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Miercuri, în Monitorul Oficial nr. 989 din 12 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022.

Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

La fel ca în anul precedent, concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Legat de punctajul minim, reamintim că în data de 6 octombrie 2022, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de ordin iar printre prevederile acestuia se regăsea și creșterea pragului de promovabilitate necesar alegerii unui loc sau post în rezidențiat, la 65% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, față de punctajul minim de 60% care a reprezentat pragul de promovabilitate în anul precedent.

În urma publicării proiectului de metodologie, Ministerul Sănătății a primit din partea Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) rezultatele unei consultări cu studenții în anii terminali și absolvenții care urmează să susțină examenul de rezidențiat, prin care se comunica faptul că 90% dintre studenți nu consideră oportună majorarea pragului de promovabilitate în contextual intervalului scurt de timp rămas până la ediția din acest an a concursului de rezidențiat.

   Astfel, ținând cont de opiniile absolvenților și de timpul limitat până la organizarea concursului de rezidențiat, limita de promovabilitate a fost menținută în acest an la 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar pentru sesiunea din anul 2023 va fi ajustat pragul în vederea creșterii calității academice a rezidenților, în condiții de timp optime pentru pregătire.

   Metodologia prevede că înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 12-25 octombrie 2022.

   Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9.00-16.00, respectiv 9.00-14.00 pentru zilele de vineri.

   Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați.

   Dosarele de concurs pot fi depuse prin poștă sau servicii de curierat, în perioada 12-25 octombrie 2022, inclusiv data poștei.

   Anunțul de concurs va cuprinde:

 • data, ora și locul desfășurării concursului;
 • condițiile generale de participare la concurs;
 • locul și perioada de înscriere;
 • numărul de locuri scoase la concurs pe specialități și centre de pregătire;
 • lista posturilor scoase la concurs, cu distribuția acestora pe centre universitare;
 • alte informații generale de interes pentru candidați.

   Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
  • numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflat în termen de valabilitate;
  • centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
  • acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
  • declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
 3. copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2022 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență.
 4. adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
 5. certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează. Lista unităților sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică începând cu data de 12 octombrie 2022.
 6. copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 7. chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs.

 

Pentru detalii privitoare la desfășurarea concursului, clasificarea candidaților, sau pentru exemplificări privind tipurile de întrebări și modul de punctare, accesați Metodologia din 5 octombrie 2022!