Consultarea publică privind Proiectele de legi ale educației - „România Educată” continuă!


View access
Public
Alias
consultarea-publica-privind-proiectele-de-legi-ale-educatiei-romania-educata-continua
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
692
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-08 05:44:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Proiectul Legii învățământului preuniversitar si Proiectul Legii învățământului superior se află într-un proces dinamic de dezbatere publică, analizându-se periodic propunerile formulate de cei interesați de reforma învățământului din România, în conformitate cu Raportul „România Educată”.

Propunerile referitoare la cele două proiecte de legi pot fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în intervalul 13 iulie - 24 august 2022.

Printr-un comunicat de presă recent, Ministerul Educației a anunțat câteva dintre modificările importante privind învățământul preuniversitar:

  • Admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național introduce un echilibru între excelență și echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru „maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a”.Consolidarea și creșterea autonomiei unităților de învățământ capabile de performanță este esențială.
  • Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate-pilot de excelență prin ordin al ministrului educației.Procedura de acordare a statutului de unitate-pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență. 
  • În unitățile-pilot de excelență se pot desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de  excelență. Elevii înscriși în formațiunile de studiu din aceste unități beneficiază de programe educative care le respectă particularitățile de învățare și de orientare a excelenței. Aceste programe vizează aprofundarea învățării și presupun gruparea pe abilități, respectiv îmbogățirea curriculumului cu noi domenii de mentorat și transfer de competență, de accelerare a promovării, conform ritmului individual de învățare. Resursele umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea elevilor capabili de excelență se asigură de Ministerul Educației, prin DJIP/DMBIP, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației.
  • Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la colegiul național și peste numărul maxim de elevi cuprins în respectiva formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
  • Elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-un an școlarla decizia unității de învățământ, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.
  • Se vor aloca resursele necesare pentru organizarea  activității de pregătire a loturilor olimpice naționale/județene/ale municipiului București.
  • Sistemul de educație susține și motivează excelența în învățareîn sensul atingerii maximumului de potențial al fiecărui elev, excelența în predare, stimularea modelelor de bune practici din rândul cadrelor didactice, dar și excelența instituțională.
  • Centrul Național pentru Excelență va iniția acțiunile de identificare și promovare a elevilor capabili de excelență, va elabora și asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a elevilor capabili de excelență.
  • Sistemul formal de educație trebuie să fie flexibil pentru a răspunde nevoilor diverse ale celor implicați și, concomitent, să susțină excelența în învățare și în predare.

 

Sinteza elementelor de reformă din Proiectul Legii învățământului preuniversitar poate fi consultată AICI, iar sinteza Proiectului Legii învățământului superior poate fi accesată AICI.